Vítá vás obec
Horní Újezd
Ukázat na mapě

Kontakty

Obec Horní Újezd

(okres Svitavy, Pardubický kraj)

Mgr. Marie Horváthová Janoušková

(starostka)

+420 461 631 166
+420 602 487 200

starosta@horniujezd.cz
Drobečková navigace

Úvod > Spolky > Myslivecké sdružení Háje

Myslivecké sdružení Háje

Myslivecké sdružení Horní Újezd vzniklo v roce 1993, a to odloučením hornoújezdských myslivců od mysliveckého sdružení Dolní Újezd. Jeho zakládajícími členy byli : Jan Hurych čp. 168, Jaroslav
Lněnička čp. 66, František Krejsa čp. 2, Ladislav Renza, Desná čp. 112, Jaroslav Kysilka čp. 148, Radek Prokop čp. 56, Milan Chadima čp. 6, Jiří Fogl čp. 45 a Václav Sýkora čp. 19. Po všech náležitostech, které nebyly vůbec lehké, jsme sestavili honitbu o výměře 643 ha, z toho 558 ha orné půdy, 32 ha
luk a 53 ha lesů.

Při první členské schůzi byl zvolen výbor mysliveckého sdružení : předseda - Jan Hurych; hospodář - Karel Pokluda čp.133; předseda revizní komise - Jaroslav Kysilka; pokladník - Jiří Fogl; jednatel - Milan Chadima.

Jelikož nikdo z členů v té době neměl zkoušky na hospodáře, které vyžaduje zákon, byl osloven a následně přijat za člena Karel Pokluda, absolvent vysoké školy lesnické, aby se ujal funkce mysliveckého hospodáře.

Hlavní náplní myslivců není lov, jak si mnozí nezainteresovaní myslí, ale především péče o zvěř a její ochrana. Péče o zvěř probíhá hlavně v zimním období, kdy zvěř strádá úbytkem přirozené potravy a je právě na myslivcích, aby tento nedostatek vyrovnali. Zakládáním sena a obilí do krmelců několikrát týdně, při hlubokém sněhu a velkých mrazech vlastně udržujeme zvěř při životě. Myslivci našeho sdružení se velmi pečlivě starají o
zvěř v těchto zimních měsících a každoročně zkrmí několik metrických centů obilí a sena.

Ochranou zvěře se rozumí hlavně tlumení zvěře škodné, jako jsou např. lišky, vrány, straky. Tato škodná zvěř nadělá veliké škody především v jarních měsících, kdy se líhnou mláďata zpěvných ptáků a zvěř srnčí klade srnčata. V tuto dobu potřebuje zvěř tu nejlepší ochranu a je na myslivcích, aby jim ji poskytli.

Dalším bodem naší činnosti jsou brigády.Každoročně členové našeho mysliveckého sdružení, zasází několik tisíc stromků, jak pro obec Horní Újezd, tak pro Zemědělské družstvo Dolní Újezd, kde se také zúčastňujeme sběru kamene. Při této práci nám velmi aktivně pomáhají rodinní příslušníci a několik přátel myslivosti, kterým není osud naší přírody lhostejný. Dále se naši členové podílejí na organizaci kulturní akce  Podlubničský
pivokošt,
kde zajišťují občerstvení.

Část takto vydělaných peněz investujeme k nákupu kuřat bažanta obecného z morašické líhně, které ve své voliéře několik měsíců chováme a potom vypouštíme do volné přírody. Každoročně nakupujeme obilí
pro krmení bažantů a srnčí zvěře. Dále pak nemalou část peněz investujeme na nákup léčiv pro srnčí zvěř, potom také na materiál k opravení krmelců, voliéry a dalšího mysliveckého zařízení.

V posledních letech se podařilo v naší honitbě ulovit několik kusů prasete divokého, což v dřívějších dobách bylo raritou. Tato zvěř se objevuje v polních kulturách v letních měsících. Z další užitkové zvěře můžeme lovit zvěř srnčí, které se v našem kraji poměrně daří. Každoročně se provádí průběžný odstřel několika kusů.

Největším svátkem pro myslivce bývaly podzimní hony, ale pro velký úbytek drobné zvěře jsou nynější hony jen
procházkou přírodou, na nichž se setkávají známé tváře a kdy se vzpomíná na doby, kdy bylo této zvěře dostatek a mysliveckého vyžití více.

V roce 2002 vznikla ze zákona o myslivosti vlastníkům honebních pozemků povinnost, utvořit honební společenstva. Tento úkol přináležel hlavně majitelům pozemků z řad mysliveckého sdružení. Ihned poté nastaly přípravné práce, identifikace parcelních čísel jednotlivých vlastníků honebních pozemků. Přípravný výbor musel osobně nebo písemně kontaktovat tyto vlastníky a sepsat s nimi dohodu o začlenění jejich pozemků do
honebního společenstva. Zároveň byli vlastníci vyzváni k účasti na valnou hromadu honebního společenstva Horní Újezd, která se konala 12. října 2002 v zasedací místnosti obecního úřadu. Byl zvolen sedmi členný výbor Honebního společenstva, starosta – Fr. Mokrejš čp. 24; místostarosta – Jan Hurych čp. 168; členové – Fr. Fulík čp. 101; P. Mach čp. 107; Boh. Novák čp. 82;  Jos. Mráz čp. 52 ; L. Žďára čp. 103.

Naše myslivecké sdružení podalo žádost o pronájem honitby honebního společenství Horní Újezd. Tato žádost byla na této valné hromadě odsouhlasena k pronajmutí. Na práci myslivců se po této události
nic podstatného nezměnilo, a i když máme více fyzické práce než loveckého vyžití, nelitujeme toho a jsme rádi, že můžeme svým dílem přispět k ochraně a k obnově naší krásné přírody.

 

Členové  Mysliveckého sdružení „Háje“ Horní Újezd