Vítá vás obec
Horní Újezd
Ukázat na mapě

Kontakty

Obec Horní Újezd

(okres Svitavy, Pardubický kraj)

Mgr. Marie Horváthová Janoušková

(starostka)

+420 461 631 166
+420 602 487 200

starosta@horniujezd.cz
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Vyhlášky, zákony

Obecně závazné vyhlášky obce, zákony

Sbírka právních předpisů

Obecně závazné vyhlášky

Název předpisu Účinnost

OZV.pdf  - Obecně závazná vyhláška obce Horní Újezd č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

1. 1. 2022

Obecně závazná vyhláška č. 1.2017 o odchylném vymezení nočního klidu.pdf

10.5.2017

Nařízení obce č. 1.2016 o zákazu podomního prodeje.pdf

25.7.2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o poplatku ze psů.doc

1. 1. 2012

Obecně závazná vyhláška č. 6/2008, kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování v obci Horní Újezd.doc

18.12. 2008

Obecně závazná vyhláška č.2/2008 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.docx 26. 5. 2008
Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o schválení závazné části územně plánovací dokumentace.pdf 15. 11. 2005
Obecně závazná vyhláška č. 3/2000 o místních poplatcích.pdf 1. 1. 2001

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací