Vítá vás obec
Horní Újezd
Ukázat na mapě

Kontakty

Obec Horní Újezd

(okres Svitavy, Pardubický kraj)

Mgr. Marie Horváthová Janoušková

(starostka)

+420 461 631 166
+420 602 487 200

starosta@horniujezd.cz
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Z historie

Z historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1167.

O rychtáři PakostoviPočátky Újezda souvisejí s velkým újezdem "na Lubém". Tak je zmiňován v listině krále Vladislava I. pro litomyšlský premonstrátský klášter; hlásící k roku-1167 ("circuitum ...; qui dicitur Nalabnenn"). Vypovídá o něm rovněž listina vratislavského biskupa Přeclava z Pogorelly z roku 1347, kterou provedl majetkové vyrovnání mezi litomyšlským biskupem a biskupskou kapitulou tamtéž ("Vyesd usque in Chocinow ascendendo"). Touto listinou tedy byl Újezd dán litomyšlskému biskupovi; a to - jak uvedeno - až k Chotěnovu se všemi právy a důchody i zástavami. Při směně týkající se Lanšperského panství v roce 1358 dal biskup Jan II. ze Středy úrok 100 kop z Újezda a Osíka klášteru ve Zbraslavi, který' jej měl do deseti let přenést na své bližší klášterní statky a Újezd měl být vrácen biskupovi. Tak se patrně stalo, neboť v notářském instrumentu z roku 1398 je Újezd uváděn opět jako majetek biskupův. Tyž biskup - Jan IV., řečený Železný - jej osvobodil v roce 1412 od odúmrtí. Po faktickém zániku litomyšlské diecéze přešel Újezd do majetku světské vrchnosti. V roce 1547 bylo litomyšlské panství konfiskováno Kostkům z Postupic v souvislosti s prvním protihabsburským odbojem. S ohledem na tuto skutečnost je Horní Újezd uváděn v "Registrech hlavních zámku Litomyšle s jeho příslušenstvím z roku 1548". Zmínku o obou Újezdech shledáváme též k roku 1654 ("ves Dolni Augest ... ves Horni Augest").

Fialový pramenZ cikovského Ležákova mlýna pochází mlynář Lukáš Pakosta - vůdce selského povstání na Litomyšlsku v roce 1680, což připomíná deska na mlýně. K pamětihodnostem obce patří „fialový pramen“ s upraveným rybníčkem a sochou Panny Marie v Cikově z roku 1893, dále pramen Barborka s pomníčkem v údolí Lubenského potoka, pomník padlých 34 místních občanů v I. světové válce. Také škola z roku 1910 s deskou legionáře Švece, kaple z roku 1894 na Krásnovsi a skupina pěti mohutných prastarých „Veských lip“, které byly vyhlášeny jako památné stromy.